Skip to content

Analizujemy działania marketingowe i wskazujemy możliwości rozwoju

divider_kontakt_
analiza działań
dopasujemy

Sprawdź skuteczność

Zweryfikujemy czy działania marketingowe Twojej firmy są efektywne, czy pomagają dotrzeć do potencjalnych klientów.

wykozystaj2

Osiągaj cele

Sprawdzimy, które kanały komunikacji offline i online pomogą Ci zbudować pozycję firmy, na której Ci zależy.

wizerunek

Zbuduj spójny wizerunek

Ocenimy czy dotychczasowe materiały wspierają rozwój Twojej firmy i budowę jej profesjonalnego wizerunku. Wskażemy niezbędne zmiany.

Audyt marketingowy i doradztwo

divider
  • Analiza otoczenia firmy i jej konkurencji

  • Audyt wykorzystywanych kanałów komunikacji offline i online

  • Ocena elementów identyfikacji wizualnej marki i spójności przekazu wizualnego

  • Ocena stylu komunikacji i jasności przekazu

  • Określenie niewykorzystanych kanałów komunikacji oraz ich potencjału

  • Rekomendacja kierunków zmian

Porozmawiajmy o zmianach w zakresie marketingu, których Twoja firma potrzebuje